วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวควน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา เพื่อประกวดตัดสินเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง


เมื่อเวลา 10.00 นวันที่ 22 มิ.ย. 2554 ที่ห้องประชุมมัสยิดผดุงศาสน์ บ้านหัวควน ตำบลกมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

นายสันติ สาริยา กำนันตำบลกมลา ในฐานะประธานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่ที่ 5 บ้านหัวควน

ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นำโดยนายพันธ์ศักดิ์ บุนนาค

รองประธานสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายวีระวัฒน์ ชื่อเพราะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชุน จังหวัดภูเก็ต

นางสาวพรรณเศรษฐุ์ ยุติบรรพ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ

ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาข้อมูลและฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานข้อมูลต่างๆของกลุ่มอาชีพในแต่ละกลุ่ม

ที่ได้ทำกิจกรรมดำเนินการตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประเมินและตัดสินให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างระดับจังหวัดแข่งขันกับหมู่บ้านอื่นในจังหวัดภูเก็ตที่ได้ผ่านการประเมินมาแล้ว

ในการเข้าประเมินครั้งนี้มี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีอสม.เข้าร่วมรับฟังตอบข้อซักถามและชี้แจงให้ข้อมูล

แก่คณะกรรมการประเมินฯ เป็นจำนวนมากข้อมูลจาก..นิรุจน์ สุริยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป